5. Суддівська колегія

5.1. Склад суддівської колегії

  5.1.1. До складу суддівської колегії входять:
    5.1.1.1. головний суддя;
    5.1.1.2. заступники головного судді;
    5.1.1.3. головний секретар;
    5.1.1.4. заступники головного секретаря;
    5.1.1.5. судді - секретарі;
    5.1.1.6. судді;
    5.1.1.7. лікар;
    5.1.1.8. комендант.
  5.1.2. Змагання колективів фізичної культури може проводити суддівська колегія, яка складається з головного судді, головного секретаря та суддів.
  5.1.3. Кожен суддя зобов'язаний мати іменний суддівський квиток, відповідний його суддівській категорії.
  5.1.4. На міжнародних і республіканських змаганнях для суддів обов'язкова форма одягу: костюм, сорочка, краватка; колір костюма не повинен бути білим, яскравим; за температури в залі більше ніж 22оС за рішенням головного судді суддям можна знаходитись без піджака.

5.2. Склад головної суддівської колегії

  5.2.1. До складу головної суддівської колегії входять:
    5.2.1.1. головний суддя;
    5.2.1.2. заступники головного судді;
    5.2.1.3. головний секретар.
  5.2.2. Головну суддівську колегію призначає президіум колегії суддів і затверджує організація, яка проводить змагання з подання.
  5.2.3. До складу головної суддівської колегії для республіканських змагань потрібно призначати:
    5.2.3.1. не менше ніж 2-х суддів міжнародної або національної категорії;
    5.2.3.2. суддів першої категорії 50%.

5.3. Головний суддя

  5.3.1. Для кожного змагання в цілому повинен бути призначений головний суддя, ім'я та місцезнаходження якого повинні бути відомі учасникам змагань.
  5.3.2. Головний суддя відповідає за:
    5.3.2.1. керівництво жеребкуванням;
    5.3.2.2. складання розкладу зустрічей за часом і столами;
    5.3.2.3. призначення офіційних осіб змагань;
    5.3.2.4. рішення всіх питань, які торкаються Правил, включаючи правомірність ігрового одягу та ігрового обладнання;
    5.3.2.5. рішення питання про те, чи можуть гравці бути одягнуті під час зустрічі у тренувальний костюм;
    5.3.2.6. рішення про можливу зупинку гри у випадку гострої потреби;
    5.3.2.7. рішення питання чи можуть гравці покинути ігровий майданчик під час зустрічі;
    5.3.2.8. рішення питання про продовження відведеного часу розминки;
    5.3.2.9. прийняття дисциплінарних заходів по відношенню неприпустимої поведінки учасників.
  5.3.3. Якщо за узгодженням з Оргкомітетом змагань деякі зобов'язання головного судді доручають іншим особам, конкретні зобов'язання та місцезнаходження кожного з них повинні бути відомі учасникам змагань.
  5.3.4. Головному судді чи його заступнику, призначеному для виконання зобов'язань головного судді на час його відсутності, під час проведення змагань потрібно знаходитись в залі.
  5.3.5. Якщо головний суддя впевниться, що доцільно замінити суддю або допоміжну особу зустрічі, він може це зробити в будь-який час, але не може змінити рішення, яке прийняте заміненою офіційною особою з питання, що входило до його компетенції.
  5.3.6. Головний суддя може за власним розсудом дискваліфікувати гравця за вперту нечесну або образливу поведінку незалежно від того, отримав він подання від ведучого судді чи ні. Така дискваліфікація може розповсюдитися на зустріч, окремий вид програми або на змагання в цілому.
  5.3.7. Головний суддя може дозволити зупинку гри, мінімально можливу за тривалістю, але ні за яких обставин більшу за 10 хвилин, якщо гравець в результаті випадковості тимчасово не здатен грати за умови, що зупинка гри не виявиться надмірно несприятливою для суперника (пари).
  5.3.8. Головний суддя може дозволити гравцям за винятком залишити ігровий майданчик протягом зустрічі.
  5.3.9. Головний суддя зобов'язаний:
    5.3.9.1. здійснювати контроль за підготовкою місця змагань, обладнання приміщень для роботи суддівської колегії та місця для обслуговування учасників;
    5.3.9.2. доповісти в разі неготовності місця змагань або несприятливих умов їх проведення представнику організації, що проводить змагання;
    5.3.9.3. розподіляти обов'язки між суддями;
    5.3.9.4. керувати роботою суддівської колегії;
    5.3.9.5. встановити порядок організованого виходу учасників для зустрічі і виголошення зустрічей суддями;
    5.3.9.6. забезпечити учасників, глядачів і представників преси інформацією про хід змагань та їх результати;
    5.3.9.7. затвердити результати підсумків змагань, надати звітність в організацію, яка проводить змагання, та дати оцінку роботі суддів.
  5.3.10. Розпорядження головного судді обов'язкові для всього складу суддівської колегії, представників (тренерів) і учасників.
  5.3.11. Гравці знаходяться під юрисдикцією головного судді від часу прибуття на місце проведення змагань та до моменту, коли вони його покинуть.
  5.3.12. Визначення пунктів Припису для міжнародних змагань, які не мають відношення до даних конкретних змагань, є правом головного судді цих змагань.

5.4. Заступники головного судді

  5.4.1. Заступники головного судді відповідають за проведення змагань на доручених їм ділянках (з суддівства, з роботи в залі, з церемонії нагородження, з інформації, з розкладу, з диспетчерської роботи та ін.).

5.5. Головний секретар

  5.5.1. Головний секретар зобов'язаний:
    5.5.1.1. перевірити правильність заявок;
    5.5.1.2. забезпечити проведення жеребкування;
    5.5.1.3. скласти та довести до відома учасників та представників (тренерів) розклад зустрічей, затверджений головним суддею;
    5.5.1.4. вести протоколи засідань головної суддівської колегії;
    5.5.1.5. оформлювати розпорядження та рішення головної суддівської колегії;
    5.5.1.6. приймати протести та доповідати про них головному судді;
    5.5.1.7. оформлювати протоколи та всю технічну документацію змагань за затвердженою формою;
    5.5.1.8. забезпечувати своєчасне внесення результатів зустрічей в інформаційні матеріали про хід змагань;
    5.5.1.9. забезпечити внесення результатів зустрічей в особисті картки і класифікаційні квитки учасників (за їх проханням);
    5.5.1.10. підготувати звіт головної суддівської колегії про змагання за затвердженою формою;
    5.5.1.11. керувати роботою підлеглих йому суддів - секретарів.

5.6. Заступники головного секретаря

  5.6.1. Заступники головного секретаря відповідають за своєчасне оформлення поточної документації на доручених йому ділянках.

5.7. Суддя - секретар

  5.7.1. Суддя-секретар працює під керівництвом головного секретаря.
  5.7.2. Суддя-секретар веде оформлення протоколів особистих і командних змагань безпосередньо в ігровому залі під час змагань на дорученій йому ділянці, а також оформлює іншу необхідну документацію.
  5.7.3. В командних змаганнях не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку кожної зустрічі суддя-секретар разом з капітанами (представниками) команд жеребкуванням визначає право вибору розміщення гравців, наприклад, на А, В, С або X, Y, Z.
    5.7.3.1. Якщо не прибув в зазначений термін капітан (представник) однієї команди, право вибору розміщення надають капітану (представнику), який прибув вчасно, а для другої команди суддя-секретар визначає розміщення за її заявкою.
    5.7.3.2. Якщо в зазначений термін (п.5.7.3) не прибули обидва капітани (представники), суддя-секретар самостійно визначає розміщення за їх заявками.

5.8. Ведучий суддя

  5.8.1. "Ведучий суддя" - особа, призначена контролювати зустріч.
  5.8.2. Ведучого суддю призначають на всі види змагань для проведення кожної окремої зустрічі.
  5.8.3. Вік ведучих суддів на республіканських змаганнях повинен бути:
    5.8.3.1. не менше ніж 16 років - у змаганнях молодшої та середньої юнацьких груп;
    5.8.3.2. не менше ніж 18 років - у змаганнях старших вікових груп.
  5.8.4. Рішення ведучого судді з розіграшу очка є остаточним.
  5.8.5. Ведучий суддя зобов'язаний сидіти чи стояти в 2-3 метрах від стола по лінії сітки і тільки він уповноважений:
    5.8.5.1. визначати прийнятність обладнання і ігрових умов та доповідати про відхилення головному судді;
    5.8.5.2. вибирати м'яч навмання, якщо гравці не можуть досягнути згоди при виборі м'яча;
    5.8.5.3. перевіряти ракетки перед зустріччю та стежити за їхньою заміною під час гри;
    5.8.5.4. визначати з гравцями до виходу до столу - хто і з якого боку буде подавати;
    5.8.5.5. виводити гравців і суддів для зустрічі;
    5.8.5.6. стежити за станом одягу гравців до початку і під час зустрічі;
    5.8.5.7. не допускати гравця до зустрічі без дозволу головного судді, якщо одяг гравця не відповідає Правилам;
    5.8.5.8. пропонувати гравцю привести одяг в порядок, якщо він втратив охайний вигляд в ході змагань;
    5.8.5.9. вести рахунок партій зустрічі, відмічати їх результати в протоколі;
    5.8.5.10. контролювати порядок зміни сторін, а в парних зустрічах також правильність зміни розташування гравців, проводячи опитування учасників за кожної зміни сторін;
    5.8.5.11. замінювати ушкоджений під час зустрічі м'яч, після чого гравці мають право зробити 1-2 тренувальних розіграші; витрачений на це час в рахунок часу гри не входить;
    5.8.5.12. визначати на свій розсуд, чи вплинуло ушкодження м'яча на розіграш;
    5.8.5.13. стежити за перешкодами в грі, переграючи розіграш на свій розсуд;
    5.8.5.14. зупиняти гру, якщо побачить не передбачені обставини, які можуть вплинути на розіграш;
    5.8.5.15. контролювати порядок подач, прийомів, зміни сторін та усувати будь-які помилки;
    5.8.5.16. визначати, чи закінчений розіграш очком чи переграванням за виключенням тих випадків, коли і суддя-асистент має рівні з ним права;
    5.8.5.17. оголошувати рахунок одразу після виходу м'яча з гри на закінчення розіграшу або коли це стане можливим, враховуючи оплески або інший гамір, через вину яких оголошений рахунок може бути не почутий;
    5.8.5.18. під час об'явлення рахунку протягом партії спочатку оголосити число очок, набране гравцем (парою), якому належить подавати в наступному розіграші, а потім кількість очок, набрана суперником;
    5.8.5.19. на початку партії чи перед кожною зміною того, який подає, оголошувати одразу прізвище наступного гравця, який подає;
    5.8.5.20. на закінчення партії назвати переможця (пару) та кількість очок, набрану переможцем і переможеним.

  5.8.6. Якщо розіграш переграється, ведучому судді рекомендується повторити попередній рахунок до початку наступного розіграшу, показуючи тим самим, що очко не було зараховане.
  5.8.7. В доповнення до оголошення рахунку ведучий суддя може використати жест рукою, який підтверджує його рішення:
    5.8.7.1. коли очко зараховане, ведучий суддя може підняти руку, ближчу до гравця (пари), що виграв очко, до рівня плеча;
    5.8.7.2. на початку партії чи під час зміни подачі ведучий суддя може вказати рукою в напрямку гравця (пари), якому належить подавати;
    5.8.7.3. якщо з якої-небудь причини розіграш переграється, він може підняти руку над головою, щоб показати, що розіграш призупинено.
  5.8.8. Заміна ракетки під час зустрічі без оголошення вважається дисциплінарним порушенням, яке приведе до штрафного очка, а гравець, який повторив таке порушення, повинен бути дискваліфікований головним суддею.
  5.8.9. Рахунок потрібно демонструвати на механічних або електронних покажчиках, які повинні бути чітко видні гравцям та глядачам.
  5.8.10. Ведучий суддя повинен вводити правило прискорення гри після закінчення визначеного часу.
  5.8.11. Після отримання вимоги про тайм-аут ведучий суддя повинен показати білу картку, потім він повинен покласти цю картку на половину стола гравця (пари), який вимагав тайм-аут.
Біла картка повинна бути прибрана і гра продовжена за 1 хвилину або тільки-но гравець, який вимагав тайм-аут, готовий до продовження гри, якщо це відбувається впродовж 1 хвилини.
  5.8.12. Якщо зустріч неможливо розпочати чи продовжити через те, що гравці не можуть дійти згоди у виборі м'яча, вибір повинен бути зроблений ведучим суддею, а гравець, який відмовився прийняти це рішення, може бути дискваліфікований головним суддею.
  5.8.13. Якщо є намагання давати пораду інакше, ніж в зазначений час або іншим способом впливати на хід гри, ведучий суддя повинен попередити порадника, що будь-яка наступна спроба призведе до випровадження порадника за межі ігрової зони.
  5.8.14. Ведучий суддя повинен показати жовту картку, якщо він робить офіційне попередження пораднику - порушнику правил, а червону, якщо він випроваджує порадника за межі ігрової зони.
  5.8.15. Ведучий суддя може при першому сумніві у правильності подачі перервати гру і попередити гравця, який подає, без присудження очка.
  5.8.16. У будь-якому наступному у цій зустрічі ваганні у правильності подачі того ж гравця з тої чи іншої причини гравець програє очко; в парній зустрічі, якщо один з гравців пари попереджений за сумнівність його подачі, ніяких подальших попереджень цій парі в цій зустрічі не дається, і при будь-якій наступній сумнівній подачі будь-якого гравця цієї пари очко присуджується суперникам.
  5.8.17. Якщо ведучий суддя вважає, що поведінка гравця на ігровому майданчику не вкладається в прийнятні норми, він повинен попередити гравця про необхідність терміново припинити вести себе подібним чином і попередити, що при повторенні подібного гравець накличе на себе штрафні санкції.
  5.8.18. Ведучий суддя повинен показати жовту картку, коли він робить гравцю офіційне попередження, а головний суддя повинен показати червону картку, якщо дискваліфікує його.
  5.8.19. Якщо попереджений гравець продовжує вести себе некоректно або зухвало, ведучий суддя може, якщо причина достатньо серйозна, зупинити гру і доповісти терміново головному судді для прийняття по відношенню до порушника відповідних рішень; за менш серйозні вчинки ведучий суддя може спочатку застосувати наступні штрафні санкції:
    5.8.19.1. якщо попереджений гравець здійснює друге порушення в тій самій особистій чи командній зустрічі, суддя присуджує його супернику 1 очко, а при наступному порушенні - 2 очки, кожного разу піднімаючи при цьому жовту та червону картки разом.
 
  5.8.20. Попередження або покарання, отримані будь-яким гравцем пари, розповсюджується на всю пару, але не на порушника, в наступній одиночній зустрічі тієї ж командної зустрічі; на початку парної зустрічі пара повинна вважатися підданою раніше попередженню або покаранню через одного з гравців, який отримав попередження чи покарання в тому ж командному матчі.
  5.8.21. В індивідуальній (парній) зустрічі, якщо гравець після закінчення партії поведе себе некоректно і якщо він в цій зустрічі вже отримав попередження (жовту картку), тоді ведучий суддя повинен показати йому жовту та червону картки; наступна партія цієї зустрічі повинна початись за рахунку 1:0 на користь суперника.
Це правило діє протягом всієї командної зустрічі.
  5.8.22. Тип поведінки гравця, за який можуть бути накладені стягнення, включає в себе навмисне заподіяння шкоди обладнанню, таке як руйнування м'яча або удари ракеткою по столу, зайві вигуки або непристойні висловлювання, зволікання часу (перерви між партіями більші за 1 хвилину), навмисне вибивання м'яча за межі ігрового майданчика і нехтування правилами, які забороняють радитися під час гри.
  5.8.23. Не дозволяти зупинок гри через знесилення гравця незалежно від того, був такий стан до початку зустрічі чи він став наслідком звичайного напруження гри; нездатність грати через судоми чи перевтому, викликана поточним станом гравця чи характером ходу гри, не є основою для непередбаченої зупинки гри; зупинка гри може бути дозволена тільки, якщо нездатність грати є результатом нещасного випадку, наприклад, як травма, викликана падінням.
  5.8.24. У тому випадку, якщо в кого-небудь в ігровій зоні почалася кровотеча, гра повинна бути терміново зупинена і може бути поновлена тільки після надання даній особі необхідної медичної допомоги і видалення з ігрової зони всіх слідів крові.
  5.8.25. Гравці знаходяться під юрисдикцією ведучого судді з часу прибуття на ігровий майданчик і до часу, коли її покинуть.
  5.8.26. Якщо не призначений суддя-асистент, ведучий суддя повинен виконувати і його обов'язки.

5.9. Суддя-асистент

  5.9.1. На розсуд головного судді може бути призначений суддя-асистент; суддя-асистент може діяти як обліковець ударів під час вводу в дію правила прискорення гри.
  5.9.2. Суддя-асистент повинен сидіти навпроти ведучого судді по лінії сітки і тільки він повноважний:
    5.9.2.1. контролювати час розминки до початку зустрічі, гри протягом партії і дозволених перерв, якщо за домовленістю цих функцій не прийняв на себе ведучий суддя;
    5.9.2.2. вмикати годинника негайно, як тільки м'яч вперше вводиться в гру в кожній партії; зупиняти годинника під час перерв у грі; перерви в грі можуть бути пов'язані з вильотом м'яча за межі ігрового майданчика, необхідністю обтертися рушником, зміною сторін або заміною ушкодженого обладнання;
    5.9.2.3. вирішувати, чи торкнувся м'яч ігрової поверхні, найближчої до нього.
  5.9.3. Як ведучий суддя, так і суддя-асистент можуть вирішувати:
    5.9.3.1. що подача виконана неправильно;
    5.9.3.2. що м'яч під час подачі, виконаної за всіма правилами, торкнувся комплекту сітки, пролітаючи над нею;
    5.9.3.3. що умови змінилися настільки, що це могло вплинути на результат розіграшу;
    5.9.3.4. що гравець перешкодив м'ячу.
  5.9.4. Рішення, яке прийняв ведучий суддя чи суддя-асистент, не може бути скасовано іншими офіційними особами.

5.10. Лікар змагань

  5.10.1. Лікар змагань зобов'язаний:
    5.10.1.1. перевірити наявність в заявках учасників візи лікаря про допуск до змагань;
    5.10.1.2. контролювати відповідність стану місць проведення змагань, розміщення гравців та суддів затвердженим на поточний період санітарно-гігієнічним вимогам;
    5.10.1.3. надавати медичну допомогу під час травм та хвороб і робити висновок про змогу учасника (з медичної точки зору) продовжувати змагання.

5.11. Комендант змагань

  5.11.1. Комендант змагань підпорядковується головному судді і відповідає за:
    5.11.1.1. своєчасну підготовку та художнє оформлення місць змагань;
    5.11.1.2. підготовку приміщень для обслуговування учасників і роботи суддівської колегії;
    5.11.1.3. прийом учасників та глядачів;
    5.11.1.4. порядок під час змагань.

  5.11.2. Комендант змагань забезпечує:
    5.11.2.1. ігрові майданчики відповідним обладнанням та інвентарем;
    5.11.2.2. радіофікацію місць змагань;
    5.11.2.3. ігровий зал світловим табло (де це можливо) та інформаційними щитами;
    5.11.2.4. технічну підготовку церемонії нагородження переможців і призерів змагань.

Источник: Федерация настольного тенниса Украины